Boeken  | Wetenschappelijke Artikelen  | Essays  | Interviews


Nietzsche en Heidegger.
Een confrontatie

Jubileumeditie van Gerard Vissers veelgeprezen standaardwerk over Nietzsche en Heidegger.

 

In de filosofische traditie nemen Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger een unieke plaats in. Nietzsche ervoer de ineenstorting van de hoogste waarden, van alles wat we ooit voor waar hebben gehouden. Hij omschreef dit als het Europese nihilisme: ›Het doel ontbreekt: het antwoord op het »waarom«.

Aan de uitdagingen die het denken van Nietzsche inhoudt, heeft Heidegger in de twintigste eeuw gehoor gegeven. Vanuit zijn herneming van de zijnsvraag bepleit hij een andere verhouding tot het nihilisme. Volgens Heidegger voltooit het denken van Nietzsche de metafysica, maar bereidt het tevens de overgang voor naar iets heel anders.

In zijn grondige en heldere studie Nietzsche en Heidegger confronteert Gerard Visser het werk van de twee grote Duitse denkers met elkaar. Vanuit de gedachte dat een nieuw begin noodzakelijk is, baant hij enkele wegen in het domein van beider herbezinning, zoals de rehabilitatie van het affectieve en het vraagstuk van kunst en waarheid.

Deze grondige en heldere studie heeft 35 jaar na haar voltooiing aan actualiteit niets ingeboet. Wie het latere werk van Gerard Visser kent, vindt hier bovendien de bron van zijn belangrijkste thema's. Voor deze jubileumuitgave heeft hij het boek opnieuw zorgvuldig doorgenomen en stilistisch aangepast.

In de media

'Het boek schittert door helderheid, geduld en nauwgezetheid.'
(Jacques De Visscher in 1989 in Tijdschrift voor Filosofie)

Hermans Oevermans, Geraakt worden door het leven: de stem van filosoof Gerard Visser, in: Friesch Dagblad 4 juni 2023 (PDF)

Meer informatie