Boeken | Wetenschappelijke Artikelen | Essays | Interviews

In gesprek met Nietzsche

Vantilt, maart 2012

Volgens Heidegger kunnen we niet aan het denken van Nietzsche voor-
bijgaan op straffe bevangen te blijven in verouderde en onwezenlijke
vraagstellingen. Al in zijn dissertatie uit 1987 nam Gerard Visser deze
aanwijzing ernstig. Sindsdien bepleit hij een dubbele lezing van
Nietzsches werk. Door de radicale wijze waarop zij haar ten einde
denkt, houdt deze filosofie ons nihilistische consequenties van de
Europese metafysica voor, maar zij bevat ook bevrijdende motieven
die vooruitwijzen.

De studies in dit boek bevatten grondige analyses van een aantal the-
ma’s uit Nietzsches werk. Bovenal geven ze blijk van een bijzonder en
vruchtbaar gesprek, waarin diens denken kritisch wordt bevraagd en
ook het bevrijdende aspect ervan, dat berust in een spirituele ogenblik-
ervaring, allengs scherper in het vizier komt.Meer informatie bij Uitgeverij Vantilt