Boeken | Wetenschappelijke Artikelen | Essays | Interviews


Gelatenheid in de kunst

Nijhoff, Braque, Kawabata

— Van gesloten naar open vormen

Amsterdam (Boom) 2018, 570 pp.

De teneur van maakbaarheid die heerst in de moderniteit brengt het leven uiterlijk op hoger plan, maar tast het leven innerlijk aan. Gerard Visser interpreteert in dit boek de revolutie die heeft plaats gevonden in de kunst als een antwoord op deze teneur. Hij licht dit toe aan de hand van de dichtkunst van Martinus Nijhoff, de schilderkunst van Georges Braque en de verhaalkunst van Yasunari Kawabata. In het werk van deze kunstenaars tekenen zich de contouren af van een toekomstige spiritualiteit, die volgens Visser hernieuwd inhoud geeft aan het ooit door Meister Eckhart geïntroduceerde motief van gelatenheid.

Uit recensies

'Met Gelatenheid in de kunst heeft filosoof Gerard Visser een indrukwekkend boek geschreven waarin hij laat zien waartoe een filosofische reflectie op kunst in staat is.'
(Teus de Koning in Radix)

'Wie weet vormt Vissers werk het begin van een revolutie. Maar dan wel, om met de eveneens uit gelatenheid schrijvende en schilderende Lucebert te spreken, een kleine, ritselende, ruisende revolutie.'
(Michel Dijkstra, in Filosofie Magazine)

'Ook deze breedvoerigheid maakt van Gelatenheid in de kunst een monumentaal werk dat een beroep doet op onze nauwgezette lectuur.'
(Jacques De Visscher in Tijdschrift voor Filosofie)

'Vissers studie is een prachtig eerbetoon aan het mooiste wat filosofie en kunst te bieden hebben. Zij ontsluit le creux néant musicien (Mallarmé) voor denkers én dichters, met een meesterschap waaraan menig filosoof vandaag de dag totaal niet kan tippen.'
(Rico Sneller in Filosofie - tijdschrift)

'Het werkelijk interessante is dat Visser laat zien op welke manier modernisten mystici zijn.'
(David Rijser in de NRC)

Recensies

Meer informatie