Boeken | Wetenschappelijke Artikelen | Essays | Interviews


Gelatenheid

Gemoed en hart bij Meister Eckhart

Beschouwd in het licht van Aristoteles' leer van het affectieve

Tweede oplage: Amsterdam (Boom) 2018, 256 pp.

Eerste oplage: Nijmegen (SUN) 2008, 255 pp.

Het zogeheten 'lege gemoed' is een kernbegrip in het werk van Meister Eckhart, de befaamde middeleeuwse mysticus. De filosoof Gerard Visser onderzoekt het mystieke concept van het lege gemoed en plaatst het tegen de achtergrond van Aristoteles' denkbeelden.

De geschiedenis van de verhouding tussen denken en voelen, rationaliteit en affectiviteit in de Europese wijsbegeerte moet nog worden geschreven. Dit boek verheldert een kleine, maar verstrekkende gebeurtenis in deze geschiedenis: de vertaling door Meister Eckhart van de Latijnse begrippen mens of animus met gemŘete, en zijn vereenzelviging van het vonkje intellectus purus bij de mens met een ledic gemŘete - anders gezegd: het lege gemoed.

De middeleeuwse magister houdt het teleologische denken van Aristoteles enerzijds in ere, maar doorbreekt het anderzijds op een wijze die radicale consequenties heeft. Gelatenheid is meer dan een onderzoek naar het wezen van het affectieve: het boek biedt tevens een wijsgerige inleiding in Eckharts denken.

Uit recensies

Gert-Jan van der Heiden, in 8-Weekly:
`Evenals in De druk van de beleving zijn Vissers studies in Gelatenheid weldoorwrocht, goed leesbaar en uitermate leerzaam. Deze combinatie is zeldzaam en dat maakt lezing van dit werk tot een groot genoegen.'

Ton Smits, voor NBD/Biblion (aanschafinformatie openbare bibliotheken):
`wetenschappelijke studie van hoge kwaliteit'

Michel Dijkstra, in Filosofisch Magazine:
`Dankzij deze kritiek op de instrumentele rede is het denken van de middeleeuwse Meester vandaag de dag springlevend. Het is Vissers grootste verdienste dat hij de lezer doordringt van deze tijdloze urgentie van Eckharts werk.'

Charles Vergeer, in Filosofie:
`In een veertigtal bladzijden schenkt Visser ons dan een geduldige en indringende interpretatie van Aristoteles over het wezen van het affectieve. Daar mogen we hem dankbaar voor zijn. Lezen op dit niveau, zorgvuldig en onbevooroordeeld, gebeurt niet zo vaak. (.) Het boek van Gerard Visser is alleen al door brede opzet en durf een boeiend en stellig bijzonder rijk boek.'

Rob Faesen, in Streven:
`zeer lezenswaardig boek'.

Rico Sneller, in Filosofie:
'Door dergelijke vragen eerder op te roepen dan ze af te doen, zet Visser de toon voor een werkelijk nieuw wijsgerig debat, waaraan eindelijk ook het religieuze en het artistieke kunnen participeren.'

Meer informatie

Boom uitgevers Amsterdam


Tweede oplage (Boom 2018)
Eerste oplage (SUN 2008)