Boeken | Wetenschappelijke Artikelen | Essays | Interviews

Interviews

 • `Leegte dóet wonderen. In gesprek met cultuurfilosoof Gerard Visser over "zin".' Interview van Tuur de Beer, in: Narthex. Tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, jrg. 19, nr. 2, pp. 47-53.
 • `De antisemiet met het grote licht', interview door Wilfred van de Poll, in het katern `Letter & Geest' van Trouw, 19 april 2014.
 • `Politiek heeft nu vooral gezond verstand nodig', interview opgetekend door drs. J.A. Schippers en drs. J.W. Van Berkum, in: Zicht. Tijdschrift voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij, 2014 nr. 1, pp. 32-41.
 • `Het belang van fenomenologie', interview, afgenomen door Gustan Asselbergs, in: Cimedart 44, 1, herfst 2013, pp. 34-39.
 • `Tabak en bier'. Interview door Marianne M. van Dijk over Verre et pacquet de tabac van Georges Braque, in: Filosofie Magazine, februari 2013, pp. 78-79.
 • `Meer dan ons brein. ’ Interview in: Filosofie Magazine. Nr. 4, april 2012, pp. 52–57.
 • `Je ziel is waar je liefde is. ’ Interview in: Volzin. Tijdschrift voor zinvol leven. 30 maart 2012, pp. 22-25.
 • 'De ziel geeft haar geheimen niet zomaar prijs'. Interview in Trouw, 1 april 2010.
 • `Handelen vanuit innerlijke rust', interview door Deborah Klaassen, in: Vensters op de Wereld, Jaarbericht 2007-2008, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, pp. 30-33.
 • 'Gelatenheid vraagt om toelaten' Peter Henk Steenhuis, in Trouw, 2 augustus 2008.
 • Radio interview: Verum Bonum Pulchrum, 17 februari 2008, RKK, Gelatenheid bij Meister Eckhart, klik hier om het interview online te beluisteren.
 • Onderhoud met Gerard Visser' (André Ras en Ed Weijers), in: Thauma, Faculteitsblad Wijsbegeerte Leiden, oktober 1987, pp. 27-42.
 • "In alle mogelijke experimenten gaan we op zoek naar iets dat ons nog treft of raakt" - Filosoof Gerard Visser over: "Hoe wilt Gij zijn ontmoet" in het tijdperk van de beleving' (interview door Herman Oevermans), in: Wapenveld. Christelijk perspectief op geloof en cultuur, jrg. 48, nr.3, 1998, pp. 77-87.
 • Opkomst belevingscultuur is ondergang van beleving' (interview door Govert Buijs), in: Beweging, jrg. 65, nr. 1, maart 2001, pp. 20-25.