Cursussen, lezingen

Wonen in de gelatenheid. Een visoen van Eckhart en Heidegger

HOVO-cursus Universiteit Leiden, najaar 2023
Plaats: Leiden
Data: 10 dinsdagen, 19 sept. - 28 nov.
Tijd: 15:15 - 17:00 uur

Volgens Martin Heidegger zullen wij in de volledig technisch georganiseerde wereld van de toekomst alleen kunnen overleven bij gratie van een houding van Gelassenheit. Dit substantief is eind dertiende eeuw gevormd door de mystieke denker Meister Eckhart. Terwijl wij in het Nederlands gelatenheid nog slechts verstaan als lijdzaamheid of berusting, had gel‚zenheit bij Eckhart nog een rijkere en zelfs vreugdevolle betekenis. Die is verloren gegaan. Maar vanaf het moment dat in de negentiende eeuw een eerste verzameling van zijn preken en traktaten het licht ziet, valt de blik van filosofen op het woord. De zinsdimensies die het bij Eckhart kende keren terug en wel in omgekeerde volgorde van gewicht. Schopenhauer omarmt de ethische zin van gelatenheid: het loslaten van het willen, Heidegger ontdekt haar ontologische zin: het laten zijn, en is onze tijd niet rijp geworden voor de spirituele zin die zij bij Eckhart bezat: een pure ontvankelijkheid in de grond van de ziel?

Meer informatie: Website HOVO Universiteit Leiden


De revolutie in de filosofie. Het project van een radicale fenomenologie van het leven

Filosofische Kring Amsterdam
Plaats: De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7, Amsterdam
Datum: 21 januari 2024
Tijd: 15:00 - 17:00 uur