Welkom

Welkom op deze website. U vindt hier informatie over mijn onderzoek, belangrijkste publicaties en overige activiteiten op het gebied van de filosofie. Van 1985 tot 2015 doceerde ik Cultuurfilosofie aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Van oudsher worden filosofie, kunst en religie als de belangrijkste pijlers van cultuur beschouwd. Ik sluit mij hierbij aan. Filosofie is de vreugde van de verheldering, kunst de vreugde van de vormgeving, religie de vreugde van de liefde. Ten aanzien van de filosofie stond in mijn onderwijs de wending van de levensfilosofie centraal, ten aanzien van de kunst het thema kunst en techniek, ten aanzien van religie het thema levensfilosofie en spiritualiteit. Onder filosofie versta ik bezinning op de wijzen waarop wij ons tot onszelf en de wereld en het geheim van de oorsprong verhouden. Mijn aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar het element van de beleving, dat een eenzijdig geworden rationaliteit moest inbedden in het leven, en de grondhouding van gelatenheid die zich in het domein van overgang en ondergang dat de beleving blijkt te vormen als meer oorspronkelijk en noodzakelijk openbaart. Mijn denken is fenomenologisch en geschiedfilosofisch van aard.

Seerosen