Cursussen, lezingen

Heideggers vraag naar de techniek

HOVO-cursus Universiteit Leiden, najaar 2021
Plaats: Leiden
Data: tien achtereenvolgende dinsdagen van 14 sept. t/m 16 nov.
Tijd: 15.15-17.00

In zijn voordracht De vraag naar de techniek uit 1953 onderwerpt Martin Heidegger de instrumentele opvatting van techniek aan een kritisch onderzoek. Hij gaat daarvoor terug naar Aristoteles en diens leer van oorzakelijkheid en laat zien dat de Griekse filosoof onder techniek nog iets heel anders verstond, namelijk een 'wijze van ontbergen'. Op basis hiervan kan Heidegger een nieuw licht werpen op de moderne techniek, die hij analyseert als een 'opvorderend ontbergen'. Dit verlangt van al wat ermee in aanraking komt maar één ding: terstond ter plekke ter beschikking staan. De smartphone is hier een recent opvallend blijk van, maar het geldt al voor waterleiding en lucifer. In de cursus zal de beschouwing van Heidegger aan de hand van de tekst stap voor stap worden uitgelegd. Daarnaast zullen een aantal thema's extra worden uitgediept, zoals de aard van Heideggers denken, zijn bezinning op de verhouding tussen kunst en techniek en zijn pleidooi voor een houding van gelatenheid.

Meer informatie: Website HOVO