Cursussen, lezingen

God riep de dingen bij hun eigennaam te voorschijn. De taaltheologie van Walter Benjamin.

Colloquium Levensfilosofie: Het mysterie van de taal
Datum: 28 februari 2020
Plaats: Universiteit Leiden, P.J.Vethgebouw, zaal 1.0.1, entree Hortuszijde (Rapenburg 73, onder de poort door, het gebouw links)
Tijd: 13.30 - 16.30

De wijze waarop wij wat dan ook ter sprake brengen is zo wezenlijk, dat onze verhouding ertoe daarmee staat of valt. De zorg van de filosoof geldt echter niet alleen de verwoording, maar gaat ook uit naar het wezen van taal zelf. Of zou daar naar moeten uitgaan. Als een Nederlandse universiteit, zij het een technische, besluit de moedertaal prijs te geven, wijst dat op een uiterst beperkt instrumenteel begrip van taal. In dit mini-symposium wordt aandacht besteed aan twee denkers die zich vanuit de Joodse traditie tegen deze opvatting hebben verzet en zich op een nieuwe en oorspronkelijke wijze op het mysterie van de taal hebben bezonnen.

Meer informatie: aankondiging Colloquium Levensfilosofie (PDF)
Gelatenheid bij Meister Eckhart

Inspiratiemiddag WCCCM-Nederland
Datum: 7 maart 2020
Plaats: Nicolaikerk, Nicolaaskerkhof 8, Utrecht
Tijd: 12:00 - 16:00

Gelatenheid lijkt niet de meest logische houding als reactie op het leven. De tendens is eerder om de werkelijkheid naar onze hand te zetten. Maar volgens Oud-hoofddocent cultuurfilosofie Gerard Visser van de Universiteit Leiden kan gelatenheid, in de geest van de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart, ons op een spoor zetten van wat het meest waardevol is.

Aangezien gelatenheid of 'een leeg gemoed' alles te maken heeft met een houding van contemplatie, gebed, en meditatie, is Visser de aangewezen spreker op de inspiratiemiddag van de World Community for Christian Meditation (WCCM). Dit is een wereldwijde gemeenschap met meditatiegroepen in inmiddels meer dan honderd landen, waarvan ruim twintig in Nederland, onder meer in Utrecht. De beweging, ontstaan in 1991, baseert zich op het gedachtengoed van de Benedictijner monnik John Main (1926-1982), waar de focus onder meer op stilte en mediteren op een gebedswoord of mantra ligt.

Meer informatie: wccc.nl
Zijn laten. Het geheim van de ziel, het geheim van de vrijheid

Filosofisch Café Zwolle
Datum: 20 april 2020
Plaats: Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a, Zwolle
Tijd: 19:45

Meer informatie: Filosofisch Café Zwolle